LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES: CÓMO ENSEÑARLAS Y CÓMO EVALUARLAS

Hizlaria / Ponente

Juan Ignacio Pozo 

Psikologian doktorea. Madrilgo Unibertsitate Autonomoan. Oinarrizko Psikologia Saileko Katedraduna.  
Doctor en Psicología. UAM. Catedrático en el Departamento de Psicología Básica. 

Nori zuzendua / Dirigido a: 
LH eta BHko irakasleak 
Profesorado de Primaria y Secundaria 

Hizkuntza / Idioma
Gaztelania / Castellano 

Lekua / Lugar
Txingudi Ikastola BHI, Irun 
IES Txingudi Ikastola, Irun 

Eguna / Día
2018ko irailaren 5ean 
5 de septiembre de 2018 

Ordutegia / Horario
12:00-14:30 

Parte-hartzaile kopurua / Plazas
100 

Edukiak / Contenidos
 • Nola ikasten dugu eta nola lagun diezaiekegu besteei ikasten? Ikastea ez da lehen izaten zena: sinesmenak eta ebidentziak. 
 • Nola egin aurrera esperientzian eta hausnarketan oinarri duen ikasteko praktikarantz, ikasteko grina berpizte aldera? Ezagutza erabiltzen lagundu. 
 • Nola jakin norbait konpetentea den? Eduki eta konpetentzien arteko loturak. 
 • Nola landu zehar-konpetentziak arloetan? 

 •  ¿Cómo aprendemos y cómo podemos ayudar a otros a aprender? Aprender ya no es lo que era: creencias y evidencias. 
 • ¿Cómo avanzar hacia prácticas de aprendizaje basadas en la experiencia y la reflexión que permitan recuperar la emoción de aprender? Ayudando a usar el conocimiento. 
 • ¿Como sé si alguien es competente? Relaciones entre contenidos y competencias 
 • ¿Cómo trabajar las competencias transversales en las áreas? 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EL ÁREA DE LA COMUNICACIÓN ORAL: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES A TRABAJAR DENTRO DEL AULA

Hizlaria

Daniel González Manjón 

Filosofian eta hezkuntza zientzietan lizentziatua, Sevillako Unibertsitatea. Cadiz-eko Unibertsitateko Psikologiako Mintegian irakasle titularra.
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz.

Nori zuzendua
Arreta goiztiarreko programan dauden Haur Hezkuntzako profesionalei eta ikastetxeetako aholkulariei.
Consultores de centros y profesionales de Educación Infantil que participan en el programa de Atención Temprana.

Hizkuntza
Gaztelaniaz

Lekua
Txingudi BHI
IES Txingudi

Eguna
2018ko irailaren 6an
6 de septiembre de 2018

Ordutegia
09:00-12:00

Parte-hartzaile kopurua
100

Edukiak

•    Hizkuntza zailtasun nagusiak Haur Hezkuntzan: egungo ikuspuntuak.
•    Haur Hezkuntzan, hizkuntza zailtasunen erantzun inklusiboaren antolaketa.
•    Irakasle arruntaren rola: printzipioak, interbentzio mailak, interakzio komunikatiborako estrategiak...
•    Tutoretzatik eman daitezkeen balizko erantzunak.
•    Logopeda eta EHIrekin kolaborazioa eta koordinazioa.


•    Principales dificultades del lenguaje en la etapa infantil: perspectivas actuales.
•    Organización de la respuesta inclusiva a las dificultades de lenguaje en Educación Infantil.
•    Papel del profesorado “ordinario”: principios; niveles de intervención; estrategias de respuesta desde la interacción comunicativa; estrategias de respuesta desde las tareas y experiencias de enseñanza y aprendizaje.
•    Respuestas desde la acción tutorial.
•    Coordinación y colaboración con el/la especialista en logopedia y/o audición y lenguaje
.

TRATAMIENTO INCLUSIVO DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE: LABOR DE TODOS/AS

Hizlaria / Ponente

Daniel González Manjón 

Filosofian eta hezkuntza zientzietan lizentziatua, Sevilla-ko unibertsitatea. Cadiz-eko Unibertsitateko Psikologiako Mintegian irakasle titularra. 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. 

Nori zuzendua / Dirigido a
Hezkuntzako profesionalei 
Profesionales de la educación 

Hizkuntza / Idioma
Gaztelania / Castellano 

Lekua / Lugar
Plaiaundi BHI 
IES Plaiaundi 

Eguna / Día
2018ko irailaren 6an 
6 de septiembre de 2018 

Ordutegia / Horario
16:00-19:00 

Parte-hartzaile kopurua / Plazas
100 

Edukiak / Contenidos
 • Gaur egungo paradigmak ikasteko zailtasunak ulertzeko moduan. 
 • Ikuspegi sistemikoaren inplikazioa ikasteko zailtasunetan. 
 • Ikasteko zailtasunak garapenaren alorretik: eskolatze aldian zehar ematen diren aldaketak. 
 • Ikasteko zailtasunen erantzun hezitzailea, guztion erronka. 
 • Ikasteko zailtasunei eman beharreko eskola erantzuna: printzipioak, mailak eta estrategiak. 
 • Tendencias actuales en la conceptuación de las DEA.
 • Implicaciones de una perspectiva sistémica sobre las DEA. 
 • Las DEA como fenómeno evolutivo: cambios a lo largo de la escolaridad. 
 • La respuesta educativa a las DEA, un reto colectivo. 
 • Principios, niveles y estrategias en la respuesta escolar a las DEA. 


ETXEAN ERDARAZ ETA ESKOLAN EUSKARAZ? IRAKASLEOK NOLA JOKATU? Hitzaldia eta eztabaida-uneak

Hizlaria

Itziar Elortza Aldai 

EHUko irakaslea 

Nori zuzendua
Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleei

Hizkuntza
Euskaraz 

Lekua
Irungo Berritzegunea 

Eguna
2018ko irailaren 11n 

Ordutegia
16:00-18:30 

Parte-hartzaile kopurua
40 

Edukiak 
  Eskolatik kanpo erdaraz (batik bat) bizi diren ikasleak eskolan euskaraz eta euskara ikasten ari dira. Eskolatze-hizkuntza ondo mederatzera ailegatu daitezen irakasleok zer egin / nola jokatu?
  Murgiltze-programen esperientzietatik zer ikas dezakegu?
  •    Euskaraz ari den eskola vs murgiltze ereduan lan egiten duena.
  •    Eleaniztasun gehigarria helburu, eskolaren eremu guztiak barne hartzen dituen kalitatezko eredu pedagogikoa.
  Osagaiak:
    Irizpide eta jokabide metodologiko egokiak eta komunak:
  •    Edukia ulergarri egiteko.
  •    Adierazpena laguntzeko.
  •    Elkarrekintza sustatzeko.
  •    Hizkuntzaren gainean hausnartzeko.
      Hizkuntza arlo bateratua, komunikazio gaitasunaren zerbitzura.
      Hizkuntza erabilera koherentea.
      Ikasleari begira: alderdi afektibo emotiboak, motibazioa
      Familiari begira: zentzu konpartitzea, lankidetza-giroa, familia-hizkuntzaren garapena
      Antolaketa-kudeaketa alderdiak.
      Hizkuntz Proiektua tresna nagusia.


  ARLO EZ LINGUISTIKOETAN HIZKUNTZA (ERE) LANDU? BAINA ZER ETA NOLA? Tailerra

  Hizlariak

  Idurre Alonso 

  Euskal Filologia eta euskal ikasketetan doktore. Mondragon Unibertsitatea. HUEHEZI 

  Agurtzane Azpeitia 

  Hizkuntza eta Literaturan doktore.Mondragon Unibertsitatea.HUHEZI. 

  Nori zuzendua 
  Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hezitzaileei 

  Hizkuntza
  Euskaraz 

  Lekua
  G02 Berritzegunea, Irun

  Eguna
  2018ko irailaren 12an 

  Ordutegia
  16:00-18:30 

  Parte-hartzaile kopurua
  40 

  Edukiak
  • Arlo ez linguistikoetan nola landu hizkuntza komunikazio gaitasuna (ere)? Programatzeko eta jarduteko irizpideak eta argibideak. 
  • Lehen eta Bigarren Hezkuntzako hainbat ikastetxetan garatutako irakaskuntza-ikerketa prozesuetatik ateratako ondorioak. 


  EDUCAR EN Y PARA EL CONFLICTO III

  Hizlaria / Ponente

  Paco Cascón 

  UAB, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa 
  Universidad Autónoma de Barcelona 

  Nori zuzendua / Dirigido a
  LH eta BHko irakasleak (OHARRA: Ezinbestekoa da 1. eta 2. mailak eginak izatea).
  Profesorado de Primaria y Secundaria (AVISO: Es absolutamente necesario haber realizado los niveles 1 y 2).

  Hizkuntza / Idioma
  Gaztelania / Castellano 

  Lekua / Lugar
  G02 Berritzegunea, Irun

  Eguna / Día: 
  2018ko irailaren 17an, 18an eta 19an 
  17, 18 y 19 de septiembre de 2018 

  Ordutegia / Horario
  14:30-19:30 

  Parte-hartzaile kopurua / Plazas
  25 

  Edukiak / Contenidos

  • Gatazkak ebazteko tresnak. 3. maila. 
  • Hirugarren gisa eskuhartzea. 
  • Berdinen arteko laguntza: esku hartzea krisia sortu baino lehen. 
  • Programaren oinarriak, martxan jartzeko kontuan izan beharrekoak eta arrisku nagusiak. 
  • Bitartekotza: hirugarrena moduan eskuhartzea (hirugarrenak egiten duen guztia ez da bitartekotza) eta bitartekotza baino lehenagokoak. 
  • Bitartekotzaren prozesua: faseak, helburuak, atazak, eta esku hartzen duten pertsonen gaitasunak. 
  • Bitartekotzaren mugak. 
  • Bitartekotzaren prozesua ikastetxean. 

  • Herramientas para abordar conflictos nivel 3.
  • Intervenir como tercero. 
  • Ayuda entre iguales: intervenir como tercera parte antes de la crisis. 
  • Bases del programa, forma de ponerlo en marcha y principales peligros. 
  • Mediación: aprender a intervenir como tercera parte (no toda intervención de un tercero es una mediación) y previas sobre la mediación. 
  • Proceso de la mediación: fases de la mediación; objetivos, tareas y habilidades de la persona que media en cada una de las fases. 
  • Límites de la mediación. 
  • Cómo implementar la mediación en un centro educativo.